Osta verkkokaupasta

Asiakaspalvelu
Soita 020 734 4350

Tarjoamme neuvontaa ja apua

Kirjoita meille

Kirjoita meille

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian

Sydämenpysähdyksestä ja defibrillaattoreista

Sydänpysähdys

Hyödyllistä tietoa sydänpysähdyksestä

Suomessa noin 2 800 ihmistä vuodessa saa äkillisen, odottamattoman sydänpysähdyksen. Näistä henkilöistä noin 13,4 % jää henkiin (2011). Äkillisen sydänpysähdyksen voi saada kuka tahansa iästä riippumatta, mutta riski kasvaa iän myötä.

Mahdollisuus jäädä henkiin sydänpysähdyksen jälkeen on huomattavasti suurempi, jos potilas saa heti hengen pelastavaa ensiapua, jossa todetaan nopeasti sydänpysähdys, aloitetaan välittömästi painelu-puhalluselvytys (PPE) ja yritetään käynnistää sydän mahdollisimman pian.

PPE perustuu olennaisesti kahteen hoitomuotoon: rintakehän painelu, jolla ylläpidetään verenkiertoa, ja puhallukset, joilla ylläpidetään elimistön hapensaantia. Näin voidaan rajallisen ajan suojata elintärkeitä elimiä, kuten sydäntä ja aivoja, pysyviltä vaurioilta.

PPE ei yleensä riitä yksinään käynnistämään sydäntä uudelleen. Useimmissa tapauksissa tarvitaan defibrillaattorin antamia sähköimpulsseja, jotka ovat tehokkain sydänpysähdyksen hoitokeino.

Jotta entistä useampi jäisi henkiin sydänpysähdyksestä, meidän on parannettava ihmisten tietoja elvytyksestä ja lisättävä defibrillaattorien saatavuutta sekä halukkuutta niiden käyttöön. Näin yhä useampi sydänpysähdyspotilas voisi tulevaisuudessa jäädä eloon.

Mitä defibrillaattori maksaa?

Mitä defibrillaattori maksaa ja miksi defibrillaattorien hinnoissa on eroja?

Defibrillaattorin hinta vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti 1 200-2 500 € välillä. Hinta ja laatu kulkevat usein käsi kädessä ja tämä koskee myös defibrillaattoreita. Yleensä kalliimmat mallit ovat luotettavampia, käyttäjäystävällisempiä, kestävämpiä sekä pitkäikäisempiä. Siksi saattaa olla hyvä investointi valita yksi kalleimmista malleista. Usein näiden mallien valmistajat antavat myös pidemmän takuun. 

Kannattaa myös ottaa huomioon ylläpitokustannukset, kun vertaat defibrillaattorien hintoja. Defibrillaattorin ylläpidon käyttökustannuksissa on eroja. On laitemalleja, jossa elektrodit ja paristot on vaihdettava kahden vuoden välein ja malleja, jossa vaihdetaan kerran 10 vuodessa. Ennen defibrillaattorin ostoa, selvitä kuinka usein defibrillaattorin elektrodit ja paristot on vaihdettava – ja paljonko se maksaa per vaihtokerta. Silloin saat hyvän käsityksen defibrillaattorin käyttökustannuksista.

Lue myös defibrillaattorin leasing vaihtoehdosta hankinnan sijasta.

Mitä defibrillaattori maksaa?

Yli 10 vuoden kokemus defibrillaattoreiden myynnistä

Yli 10 vuoden kokemus
defibrillaattoreiden myynnistä

Yli 7 000 asennettua ZOLL AED defibrillaattoria Suomessa

Yli 7 000 asennettua ZOLL
AED defibrillaattoria Suomessa

Ammattilaisten valitsema laitemerkki

Ammattilaisten valitsema
laitemerkki 

ZOLL - Suomen johtava defibrillaattorimerkki

ZOLL – Suomen johtava
defibrillaattorimerkki

Mikä on defibrillaattori

Defibrillaattori, tai toisella nimellä sydäniskuri, voi käynnistää sydämen uudelleen sydänpysähdyksen jälkeen antamalla yhden tai useita sähköimpulsseja rintakehän läpi.

Defibrillaattori on pieni siirrettävä paristo- tai akkukäyttöinen laite, jolla voi analysoida sydämen rytmiä ja antaa tarvittaessa sähköimpulssin, joka käynnistää sydämen sykkeen uudelleen. Defibrillaattorin mukana on elektrodit, jotka asetetaan rintakehälle. Kun defibrillaattori käynnistetään, se opastaa käyttäjää koko prosessin ajan.

Defibrillaattori on turvallinen ja tehokas sekä maallikkojen että terveydenhoitoalan ammattilaisten käytössä. Maallikotkin voivat käyttää defibrillaattoria ja antaa tarvittavan sähköimpulssin useita minuutteja ennen ammattimaisen avun saapumista, mikä parantaa merkittävästi eloonjäämisen todennäköisyyttä.

Kun sydänpysähdys tapahtuu, sydämessä on alkuvaiheessa usein ”sähköinen kaaos”, jolloin sydämen osat eivät toimi kunnolla yhdessä eikä sydän pysty pumppaamaan verta elimistöön. Tätä tilaa kutsutaan kammiovärinäksi tai defibrilloitavaksi rytmiksi.

Kammiovärinän varhaisessa vaiheessa defibrillaattorin antama yksi tai useampi sähköimpulssi voi pysäyttää sydämen sähköisen kaaoksen ja saada sydämen jälleen pumppaamaan verta.

Ratkaisevaa on, että sähköimpulssi annetaan mahdollisimman nopeasti sydänpysähdyksen tapahduttua. Defibrillaattori ei pysty arvioimaan, onko potilaalla sydänpysähdys, mutta laite analysoi sydämen rytmiä elektrodien avulla ja ilmoittaa sen perusteella, tarvitaanko sähköimpulssia.

Jos sähköimpulssia suositellaan, defibrillaattori ilmoittaa, että käyttäjän tulee painaa vilkkuvaa defibrillaatiopainiketta. Ellei sähköimpulssia voida antaa, defibrillaattori ilmoittaa, että painelu-puhalluselvytys on aloitettava heti. Sähköimpulssia ei voi antaa, ellei defibrillaattori suosittele sitä. Defibrillaattoria kutsutaan myös sydämen käynnistimeksi tai AED-laitteeksi (automaattinen ulkoinen defibrillaattori).

Defibrillaattorin käyttö on helppoa – sinäkin osaat.

Mikä on defibrillaattori?
Mikä sydämenpysähdys on?

Kun ihminen saa sydänpysähdyksen, jokainen minuutti on tärkeä. Eloonjääntimahdollisuus laskee noin 10 % joka minuutti ennen hoidon aloitusta. Siksi nopea reagointi on ratkaisevan tärkeää.

Kun ihminen saa sydänpysähdyksen, alkaa kilpajuoksu aikaa vastaan. Ensimmäiset minuutit ovat elintärkeitä. Monta ihmishenkeä voidaan pelastaa, jos minuutit käytetään oikein: Soita hätänumeroon 112, aloita painelu-puhalluselvytys ja lähetä joku hakemaan defibrillaattori.

Sydämenpysähdyksen syy ei aina selviä, mutta usein syynä on veritulppa sydämessä. Sydän voi pysähtyä, kun yksi tai useampi sydämeen verta tuovista sepelvaltimoista tukkeutuu veritulpan vuoksi.

Sydänpysähdyksessä sydän alkaa yleensä väristä, koska sydämen sähköiset signaalit häiriintyvät. Tällöin sydän ei enää pysty pumppaamaan verta ja happea muualle elimistöön.

Defibrillaattorin antama sähköimpulssi auttaa usein palauttamaan sydämen sykkeen. Mitä aikaisemmin sähköimpulssi annetaan, sitä parempi eloonjäämismahdollisuus potilaalla on.

Kiireellisimpinä aikoina, esimerkiksi ruuhka-aikaan, suuremmissa kaupungeissa tai haja-asutusalueilla saattaa avun saaminen kestää useita minuutteja. Tässä vaiheessa potilaalla on enää minimaalinen mahdollisuus jäädä henkiin. Mahdollisuus jäädä eloon sydänpysähdyksen jälkeen laskee noin 10 prosenttia minuutissa, joten tärkeintä onkin ryhtyä toimeen. Ilman apua potilas ei jää henkiin.

Selviytymistodennäköisyys (ilman elvytystä)
Selviytymistodennäköisyys (elvytyksen jälkeen)
Eloonjäämisketju 

ELOONJÄÄMISKETJU

Eloonjäämisketjuun sisältyvillä toimenpiteillä on suuri vaikutus potilaan eloonjäämismahdollisuuteen sairaalan ulkopuolella tapahtuvan äkillisen, odottamattoman sydänpysähdyksen yhteydessä.

Mahdollisuus jäädä henkiin sydänpysähdyksen jälkeen on huomattavasti suurempi, jos potilas saa heti hengen pelastavaa ensiapua, jossa todetaan nopeasti sydänpysähdys, soitetaan hätänumeroon 112, aloitetaan välittömästi painelu-puhalluselvytys ja yritetään käynnistää sydän defibrillaattorilla mahdollisimman pian. Jatka painelu-puhalluselvytystä, kunnes terveydenhoidon ammattilaiset saapuvat paikalle ja aloittavat ammattimaisen hoidon. Tätä nelivaiheista prosessia kutsutaan myös eloonjäämisketjuksi.

Menettely voi pelastaa ihmishengen, jos toimitaan nopeasti ja tehokkaasti.

Eloonjäämisketjuun sisältyvillä toimenpiteillä on suuri vaikutus potilaan eloonjäämismahdollisuuteen sairaalan ulkopuolella tapahtuvan äkillisen, odottamattoman sydänpysähdyksen yhteydessä.

Eloonjäämisketjuun kuuluu neljä ‘lenkkiä’:

 • Varhainen tilanteen tunnistaminen ja avun kutsuminen
 • Varhainen puhallus-paineluelvytys (PPE))
 • Varhainen defibrillaatio defibrillaattorilla
 • Nopea terveydenhoidon ammattilaisten antama ammattimainen apu
Asiakkaamme kertovat
ZOLL Authorised Distributor

Sydänturva on Pohjoismaiden ZOLL-defibrillaattoreiden valtuutettu kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

Sydänturvalla on korkein, AAA luottoluokitus.

defi.fi

Sydänturva on mukana tukemassa defi.fi-palvelua.

ZOLL Autoriseret Forhandler

Sydänturva on ZOLL- defibrillaattoreiden valtuutettu jälleenmyyjä.

Kysymyksiä ja vastauksia defibrillaattoreista ja sydämenpysähdyksistä

Seuraavassa on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sydänpysähdyksestä, ensiavusta ja defibrillaattoreista.

Mikä on defibrillaattori?
Defibrillaattori on erittäin yksinkertainen laite, joka pystyy elektrodien kautta analysoimaan ihmisen pulssia ja antamaan sähköimpulssin, jonka tarkoituksena on palauttaa sydämen rytmi. Defibrillaattoria kutsutaan myös nimellä sydäniskuri.
Mitä AED tarkoittaa?
Uusista maallikoiden käyttöön tarkoitetuista defibrillaattoreista käytetään myös nimitystä AED-laite. Lyhenne tulee englannin sanoista automated external defibrillator.
Kuka voi käyttää defibrillaattoria?
Uudet defibrillaattorit on suunniteltu maallikoiden eli sellaisten ihmisten käyttöön, joilla ei ole mitään terveydenhoitoalan koulutusta. Laitteiden käyttö on helppoa ja turvallista. Defibrillaattori ohjaa elvyttäjää ääniopastusten, tekstien ja kuvallisten ohjeiden avulla koko elvytyksen ajan.
Voiko defibrillaattoria käyttäessä loukkaantua?
Laitteen sisäänrakennetut mekanismit varmistavat, että käyttäjä ei voi loukata itseään. Laite voi antaa sähköimpulssin vain kun se tunnistaa tietyt sydänpysähdyksen yhteydessä ilmenevät signaalit. Elvyttäjän pitää noudattaa kuitenkin tiettyjä varotoimenpiteitä, kuten olla koskematta potilaaseen sähköimpulssin aikana.
Mistä tiedän, että kyseessä on sydämenpysähdys?
Sydämenpysähdyksessä ihminen menettää nopeasti tajuntansa eikä hänessä ole havaittavissa elonmerkkejä. Kun olet kiinnittänyt elektrodit potilaaseen, defibrillaattori analysoi, onko sähköimpulssin antamiseen tarvetta.
Onko defibrillaattorin käyttö laillista?
Vuodesta 2003 asti ovat myös maallikot saaneet käyttää defibrillaattoria.
Paljonko defibrillaattori maksaa?
Se riippuu defibrillaattorista. Hinta riippuu yleensä laitteen laadusta ja ominaisuuksista. Defibrillaattorin hinta on tyypillisesti 1 200 – 2 500 euroa. Hintoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota laitteen laatuun ja toimintoihin sekä mm. paristojen ja elektrodien ylläpitokustannuksiin.
Missä defibrillaattori on parhaiten hyödyksi?
Koska sydämenpysähdys voi sattua kaikille ikäryhmille ja usein ilman varoitusta, on mahdotonta antaa tarkkoja ohjeita, minne defibrillaattoreita pitäisi asentaa. Alla olevassa listassa on vinkkejä esim. kaupungeille siitä, mihin defibrillaattoreita kannattaa asentaa:

 • Yritykset ja julkiset liikelaitokset
 • Liikuntapaikat, kuntokeskukset, uimahallit, golf-kerhot ym.
 • Laivat, junat, lentokoneet, lentokentät, asemat
 • Vapaa-ajanviettopaikat (stadionit, huvipuistot, kasinot)
 • Ostoskeskukset ja myymälät
 • Hotellit
 • Terveydenhoitolaitokset
 • Julkiset laitokset
 • Yksityiskodit
Mitä etua siitä on, että työpaikalleni hankitaan defibrillaattori?
Defibrillaattorin ensisijaisena tarkoituksena on tietysti pelastaa ihmishenkiä. Lisäksi laitteesta on useita hyötyjä yksittäisellä työpaikalla:

 • Selkeä viesti siitä, että työntekijöiden terveys on etusijalla
 • Pienempi riski menettää tärkeitä työntekijöitä, asiakkaita jne.
 • Parantaa työntekijöiden jokapäiväistä turvallisuutta
 • Profiloi yritystä suhteessa ulkoiseen ympäristöön.

Inspiroidu uutiskirjeestämme! 

Lähetämme sähköpostiisi päivityksiä uutuuksista, tarjouksista ja kampanjoista.

Rekisteröitymällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Voit milloin vain peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.